جزئیات
عکس ها

سربازانی از واحدهای نامشخص "جوخه سیار کشتار" C، اموال يهوديانی را که در "بابی یار" قتل عام شده اند

سربازانی از واحدهای نامشخص "جوخه سیار کشتار" C، اموال يهوديانی را که در "بابی یار" -آب کندی در حوالی کی یف - قتل عام شده اند وارسی می کنند. اتحاد جماهير شوروی، 29 سپتامبر - 1 اكتبر 1941.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Soldiers from unidentified units of Einsatzgruppe (mobile killing squad) C look through the possessions of Jews massacred at Babi ... [LCID: 5057]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.