جزئیات
عکس ها

در 1 اوت 1936، هیتلر یازدهمین بازی های المپیک تابستانی را در برلین آلمان افتتاح کرد.

در ۱ اوت ۱۹۳۶، هیتلر یازدهمین بازی‌های المپیک تابستانی را در برلن آلمان افتتاح کرد. در مراسم افتتاح المپیک جدید، یک دونده‌ی انفرادی مشعلی را که توسط گروهی از دونده‌ها از محل بازی‌های باستانی در المپیای یونان آورده شده است حمل می‌کند. این عکس آخرین دونده از دونده‌هایی را نشان می‌دهد که برای روشن کردن مشعل المپیک و شروع یازدهمین دوره بازی‌های المپیک تابستانی، با مشعل المپیک وارد برلن می‌شوند. برلن، آلمان، ۱ اوت ۱۹۳۶.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

On August 1, 1936, Hitler opened the 11th Summer Olympic Games in Berlin, Germany. [LCID: 21675]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.