جزئیات
عکس ها

تصوير اعضای یک خانواده یهودی مجارستانی.

تصوير اعضای یک خانواده یهودی مجارستانی. آنها اندکی پس از گرفتن این عکس به آشویتس تبعید شده و در آنجا کشته شدند. کاپووار، مجارستان، 8 ژوئن 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Portrait of members of a Hungarian Jewish family. [LCID: 07606]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.