جزئیات
عکس ها

سه تاجر یهودی وادار به راه رفتن در خیابانی شلوغ در لایپزیک و حمل تابلوهایی با این مضمون شده اند: "از يهوديان خريد نكنيد.

سه تاجر یهودی وادار به راه رفتن در خیابانی شلوغ در لایپزیک و حمل تابلوهایی با این مضمون شده اند: "از يهوديان خريد نكنيد. از فروشگاه های آلمانی خرید کنید!" لایپزیک، آلمان، 1935.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Three Jewish businessmen are forced to march down a crowded Leipzig street while carrying signs reading: "Don't buy from Jews. [LCID: 20210]