جزئیات
عکس ها

سه تاجر یهودی وادار به راه رفتن در خیابانی شلوغ در لایپزیک و حمل تابلوهایی با این مضمون شده اند: "از يهوديان خريد نكنيد.

سه تاجر یهودی وادار به راه رفتن در خیابانی شلوغ در لایپزیک و حمل تابلوهایی با این مضمون شده اند: "از يهوديان خريد نكنيد. از فروشگاه های آلمانی خرید کنید!" لایپزیک، آلمان، 1935.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Three Jewish businessmen are forced to march down a crowded Leipzig street while carrying signs reading: "Don't buy from Jews. [LCID: 20210]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.