جزئیات
عکس ها

اعضای یک سازمان مقاومتِ ساکن در اردوگاه با سربازان آمریکایی در برابر ورودی اردوگاه کار اجباری بوخنوالت

اعضای یک سازمان مقاومتِ ساکن در اردوگاه با سربازان آمریکایی در برابر ورودی اردوگاه کار اجباری بوخنوالت ملاقات می کنند. بوخنوالت، آلمان، بعد از 11 آوریل 1945.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
  • Unknown or unpublished

اشتراک

Members of a resistance organization in the camp meet with American soldiers in front of the entrance to the Buchenwald concentration ... [LCID: 0069x]