جزئیات
عکس ها

ریشارد بر و کارل هوکر همراه با سرهنگ اس اس، دکتر انو لولینگ

ریشارد بر و کارل هوکر همراه با سرهنگ اس اس، دکتر انو لولینگ- رئیس اداره بهداشت عمومی و نظافت در حوزه بازرسی اردوگاه های کار اجباری- مدرکی را بررسی می کنند. از چپ به راست: لولینگ، بر، هوکر.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Richard Baer and Karl Höcker look over a document with SS-Standartenführer Dr. [LCID: 34807]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.