جزئیات
عکس ها

سیمون اشلوس، یکی از اعضای یهودی جنبش مقاومت فرانسه، تحت محافظت، پس از اينكه توسط یک دادگاه نظامی آلمانی در پاریس به مرگ محكوم شد.

سیمون اشلوس، یکی از اعضای یهودی جنبش مقاومت فرانسه، تحت محافظت، پس از اينكه توسط یک دادگاه نظامی آلمانی در پاریس به مرگ محكوم شد. او در 2 ژوئیه 1942 اعدام شد. پاریس، فرانسه، 14 آوریل 1942.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Simone Schloss, a Jewish member of the French resistance, under guard after a German military tribunal in Paris sentenced her to ... [LCID: 37164]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.