بازگشت به مطلب

Soviet leader Joseph Stalin (left), US president Franklin D. [LCID: 10038]
جزئیات
عکس ها

ژوزف استالین رهبر شوروی (چپ)، رئیس جمهور امریکا فرانکلین روزولت (وسط)، و نخست وزیر بریتانیا وینستون اس چرچیل (راست) در کنفرانس تهران.

ژوزف استالین رهبر شوروی (چپ)، رئیس جمهور امریکا، فرانکلین روزولت (وسط)، و نخست وزیر بریتانیا، وینستون اس چرچیل (راست) در کنفرانس تهران. تهران، ایران، بین ۲۸ نوامبر و ۱ دسامبر ۱۹۴۳.


برچسب‌ها


  • Central Zionist Archives

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.