جزئیات
عکس ها

نیروهای ايالات متحده در روز استقرار ارتش متفقین در فرانسه (D-Day) که آغاز حمله متفقین به فرانسه برای تشكيل جبهه دوم عليه

نیروهای ايالات متحده در روز استقرار ارتش متفقین در فرانسه (D-Day) که آغاز حمله متفقین به فرانسه برای تشكيل جبهه دوم عليه آلمان در اروپاست، به سختی به ساحل نورماندی می رسند. نورماندی، فرانسه، 6 ژوئن 1944.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

US troops wade ashore at Normandy on D-Day, the beginning of the Allied invasion of France to establish a second front against German ... [LCID: 80494]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.