موسیقی

ناقوس ها به صدا درآمده اند

عنوان اوليه: Glokn klang

مجري: دنیل کمپین
ترانه سرا: موردخای گبیرتیگ
آهنگ ساز: موردخای گبیرتیگ/دنیل کمپین

موردخای گبیرتیک، شاعر مردمی و ترانه سرای یدیش زبان در سال 1877 در کراکوف لهستان به دنیا آمد. در سال 1940، او مجبور شد از کراکوف تحت اشغال آلمان به منطقه لاگیونیکی بگریزد. گبیرتیک شعر "ناقوس ها به صدا درآمده اند" را در اکتبر 1941 در آنجا سرود. او در این شعر پایان دوران آزار و شکنجه و اشغال کشورش را مجسم می کند.

ناقوس ها به صدا در آمده اند-
دینگ دانگ!
دینگ دانگ!
گویی کسی می پرسد:
تا چند، دیگر تا چند؟
تا چند، دیگر تا چند
انسان حیوانی درنده خو خواهد ماند؟
تا چند
انسان چنین بی شرم خواهد ماند؟
تا چند
انسان تنها بازیچه ای خواهد بود
در دستان ابلیس؟
تا چند، دیگر تا چند؟
حکمرانی ابلیس تا چند خواهد پایید؟

ناقوس ها به صدا درآمده اند-
دینگ دانگ!
دینگ دانگ!
گویی کسی پاسخ می دهد:
نخواهد پایید، دیگر چندان نخواهد پایید،
نخواهد پایید، دیگر چندان نخواهد پایید
شادمانی ابلیس.
به خاطر این ابلیس است
که جهان در شعله های آتش می سوزد-
دینگ دانگ! دینگ دانگ!
نخواهد پایید، دیگر چندان نخواهد پایید!
فرا خواهد رسید سقوط ابلیس!

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.