İster Nazi propagandası simgeleri (gamalı haç gibi) olsun, ister artık soykırımla ilgisi iyice bilinen nesneler ya da yerler olsun (dikenli teller ya da Auschwitz-Birkenau ölüm merkezine giden tren rayları gibi) Holokost döneminden kalan birçok görüntü artık gayet kolayca tanınabilmektedir. Bu görsel simgelerin her yerde bulunabilmesi ve geçerliği şunları göstermektedir:

1) Holokost döneminde işlenen suçların neden olduğu dehşet
2) Nazi propagandası ve görüntülerine karşı hâlen devam eden merak
3) Eğitim, kitle iletişimi ve popüler kültür ile Holokost’a ilişkin farkındalığın yayılması

Bu görsel malzemelerin bazıları, Holokost’u ya da daha genel olarak kötülüğü çağrıştırır olmuştur. Bu görüntülere olan âşinalık ve genel anlayış, bunların aynı zamanda tarihsel gerçekleri çarpıtacak ve Almanlarla birlikte işbirlikçilerinin öldürdüklerinin hatıralarına saldıracak biçimde, nefret ve önyargıları örtmek için istismar edilmelerine de neden olmuştur.

Günümüzde Holokost dönemi sembolleri ve görüntüleri aşağıdaki amaçlar için sıklıkla istismar edilmektedir:

1) Yahudilere ve Yahudi kurumlarına saldırmak için
2) Yaptığı işleri Nazi Almanyasının yaptıklarına benzeterek İsrail hükümetini eleştirmek ya da Holokost’un modern Yahudi devletinin varlığını meşru kılmak için uydurulmuş bir yalan olduğunu söyleyerek meşruiyetini inkâr etmek için
3) Siyasi bir gündem oluşturmak ya da görece daha küçük sayılabilecek suçları tanımlamak için (ör. acımasız bir öğretmeni Nazi olarak adlandırmak) büyük kötülükleri simgeleyen bir sıfat olarak

İstismarların bazıları, belirli Yahudi hedeflerine saldırmak ve meşruiyetlerini yok etme amacıyla bilinçli bir şekilde kullanıldıklarını göstermektedir. Örneğin, Gazze şeridini Varşova Gettosuna benzeten bir karikatür, İsrail politikalarını korkunç gösterip bunları Nazi soykırımıyla eşdeğer yaparak mantıklı tartışmalara kapıları kapatmaktadır. Aynı şekilde Mart 2010’da Washington DC’de yapılan bir protesto gösterisinde kullanılan bir pankartta değiştirilmiş olmasına karşın ayırt edilebilir bir İsrail bayrağındaki Davut Yıldızı yerine üzerinden kan damlayan gamalı bir haç kullanılmıştır.

Kişiler ve hükümetler, Holokost simgelerini Yahudilere ya da Yahudi devletine karşı bir silah olarak istismar ettiklerinde yalnızca bilerek Holokost’un hatırasının acılarını deşmek amacıyla hareket etmiyorlar, bu görüntülerin Yahudi düşmanı olmayan insanları da kendi saflarına çekeceği umudunu da taşıyorlar. Holokost görüntülerinin İsrail politikalarıyla ilişkilendirilmesi, Holokost’a dikkat çekilmesinin Yahudi devletine ayrıcalıklı davranılmasını sağlamaya yönelik meşum bir planın parçası olduğunu ileri sürerek, Yahudileri dünyayı ele geçirmek amacıyla suçlayan (The Protocols of the Elders of Zion (Siyon Liderlerinin Protokolleri) gibi Yahudi düşmanı kitaplarda olduğu gibi) eski komplo teorilerini de istismar ediyor. Aynı şekilde, bu görsel bağlantılar, tarihsel kayıtların Yahudilerin siyasi ya da maddî kazançları için çarpıtılmış olduğunu ileri süren Holokost’u inkâr türüyle çok benzerdir.

Holokost görüntülerinin bu suistimalleri, Holokost inkârcılarının ya da Yahudi düşmanlığı görüşleri olan diğer kişilerin ince hesaplanmış eylemleridir. Bunların bazıları saflıkla yapılan yanlışlardır; söz gelimi, okul duvarında gamalı haç çizen bir öğrenci. Öğrenci bunun bir Nazi simgesi ya da sadece yasak olduğunu biliyor olabilir. Büyük olasılıkla niyeti de Yahudi düşmanlığından ziyade bir başkaldırıdır. Bu tür eylemin önemiyle Yahudi bir üniversite öğrencisinin yatakhanedeki odasının kapısına boyayla gamalı haç ve Davut Yıldızı yapılması arasında çok büyük fark vardır. Bu açıkça bir Holokost dönemi simgesinin günümüzdeki nefret amaçları için kullanılmasıdır.

Gamalı haç çok geniş bir tarihçeye sahiptir ve Nazilerden en az 5.000 yıl öncesinde kullanılmıştır. Hinduizm, Budizm ve diğer Asya dinlerinde hâlen kutsal bir simgedir ve Hindistan ve Endonezya’da tapınaklarda ve evlerde sıkça rastlanılır. Gamalı haçların Avrupa’da da Hıristiyanlık öncesine giden çeşitli tarihi eserlerde görüldüğü eski bir tarihi vardır. Eski köklerine karşın bu simge Nazi Almanyası ile o kadar ilişkilendirilmiştir ki, görsel nefret ifadesi amacıyla olsun ya da olmasın, çağdaş kullanımı çoğunlukla tartışma başlatmaktadır.

Nazi simgelerinin bütün istismarları, Yahudileri hedef almaz. Bu tür saldırıların ABD’deki siyasi söylemi bozduğuna sık rastlanmaktadır. Yakın zamandaki bir örnekte, sağlık reformuna ilişkin yapılan bir açık oturumda sıklıkla “ölüm heyetlerine” atıfta bulunularak Nazilerin “ötenazi” ya da özürlülerin öldürülmesi programıyla üstü kapalı ya da açıklıkla karşılaştırmalar yapılıyordu. Birçok gösteri yürüyüşünde protestocular, Başkan Barack Obama’yı Adolf Hitler’inkine benzer küçük bir bıyıkla gösteren pankartlar sallıyordu. Aynı şekilde, ABD’ye giren kaçak göçmenleri hedefleyen yasalara karşı çıkanlar, bunları Nazi Almanyasındaki yasalarla karşılaştırmışlardır. Holokost görüntüleri, Nazi soykırımıyla ABD’deki hayvan çiftlikleri arasında paralellik kuran hayvan hakları savunucuları tarafından da kullanılmıştır.

Bütün bunlarda ve benzer birçok durumda kullanılan bağlam önemlidir. Propagandanın tehlikeleri hakkında öğretim müfredatının parçası olarak Nazi gazetesi Der Stürmer’den karikatürlerin gösterilmesi, aynı karikatürlerin ya da aynı görsel benzetmelerin günümüzde karşıtlara saldırmak için kullanılmasından tamamen farklı bir durumdur. Günümüzde siyasal amaçlara hizmet etmesi için bilinen Holokost simgelerini kullananlar, böyle yaparak öldürülen milyonların hatıralarını yok saydıkları gibi günümüzdeki tartışmaların seviyesini de düşürmektedir.