Detaylar
Belgeler

Alice “Sara” Mayer'e verilen Alman pasaportu (içyüzü)

Almanya, Bingen'de 24 Şubat 1939'da Alice Mayer'e verilen Alman pasaportu. Mayer'in kızı Ellen da pasaportta gösterildi. Anne ve kızın göbek adları “Sara”dır. Sara ismi 17 Ağustos 1938'de çıkan Yahudilere yönelik bir yasa ile zorunlu hâle getirildi. Bu tarihten sonra, Almanya'daki bütün Yahudi kadınlar resmî belgelerde ikinci isim olarak “Sara”yı kullanmak zorunda bırakıldı. Yahudi erkeklerse “Israel” ismini kullanmak zorundaydı. Bu sayede Alman yetkililer Yahudi olduklarını anlayabiliyordu.


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

German passport issued to Alice "Sara" Mayer (inside) [LCID: 1998oi1z]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.