جزئیات
Other

گذرنامه آلمانی متعلق به آلیس "سارا" مایر (صفحه اول)

گذرنامه آلمانی كه در 24 فوریه 1939 برای آلیس مایر در بینگن آلمان صادر شد. نام دختر مایر، اِلِن، نیز در گذرنامه ثبت شده است. مادر و دختر هر دو دارای نام میانی "سارا" بودند. بر اساس قانون 17 اوت 1938، داشتن این نام میانی اجباری بود. بنابراین، تمام زنان یهودی ساکن در آلمان بایستی در همه اسناد رسمی نام "سارا" را به عنوان اسم میانی به نام خود اضافه می کردند. مردان یهودی نیز باید نام میانی "اسرائیل" را به نام خود می افزودند. به این ترتیب، مأموران آلمانی می توانستند هویت یهودی آنها را تشخیص دهند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

German passport issued to Alice "Sara" Mayer (inside) [LCID: 1998oi1z]