Film

Evian Konferansı mültecilere yardım edemiyor

32 ülkeden gelen delegeler, 6–15 Temmuz 1938 tarihleri arasında Fransa, Evian'daki Royal Hotel'de Yahudi mültecilerin sorunlarını tartışmak için bir araya geldi. Mülteciler Almanya'daki Nazi zulmünden kaçmak için can atıyordu. Ancak başka ülkelerde yerleşme hakkı olmadan ülkeyi terk edemiyorlardı. Evian Konferansı, toplantıya katılan ulusların göç politikalarında değişikliğe yol açmadı. Güçlü devletler—Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Krallık ve Fransa—sınırsız göçe karşı çıkarak, Alman-Yahudi mülteci sorununu hafifletmek için resmî bir eylemde bulunmayacaklarını açıkça ortaya koydu.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • UCLA Film and Television Archive

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.