قطعه فیلم های تاریخی

شکست کنفرانس اویان در کمک به پناهندگان

از 6 تا 15 ژوئیه 1938، نمایندگان 32 کشور در هتل رویال واقع در شهر اویان فرانسه گرد هم آمدند تا درباره مسئله پناهندگان یهودی مذاکره کنند. پناهندگان از آزار و اذیت نازی ها به جان آمده و می خواستند از آلمان بگریزند، اما بدون مجوز اقامت در کشورهای دیگر قادر به ترک آلمان نبودند. "کنفرانس اویان" تقریباً به هیچ تغییری در سیاست های مهاجرتی اکثر کشورهای شرکت کننده منجر نشد. قدرت های بزرگ -ایالات متحده، بریتانیای کبیر و فرانسه— با مهاجرت نامحدود مخالفت کردند و به صراحت نشان دادند که قصد انجام هیچ اقدام رسمی برای کاهش مشکل پناهندگان آلمانی-یهودی ندارند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • UCLA Film and Television Archive

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.