Film

Hadamar'daki mezarların açılması

Hadamar'daki akıl hastanesi, Ocak–Ağustos 1941'de ötenazi ölüm merkezi olarak kullanıldı. Nazi doktorlar, 10.000 Alman hastayı gaz odasında öldürdü. Gaz odasında sistemli bir şekilde yürütülen öldürme işlemleri, Eylül 1941'de bitse de, hastaların öldürülmesi savaşın sonuna kadar sürdü. Bu sahnede Amerikalı askerlerin Hadamar'daki mezarlıkta askerlerin mezarları açmasını izlediği ve ölümlerde payı olan Dr. Adolf Wahlmann ve Karl Wilig'i sorgulamaya başladığı görülmektedir.

Deşifre Edilmiş Metin

  • Grinberg Archives

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.