قطعه فیلم های تاریخی

نبش قبر در هادامار

از ژانويه تا اوت 1941، بيمارستان روانپزشکی هادامار به عنوان يکی از مراکز "کشتن از سر ترحم" مورد استفاده قرار می گرفت. در این بيمارستان، پزشکان نازی حدود 10 هزار بيمار آلمانی را با استفاده از گاز کشتند. با وجود اینکه کشتار سازمان یافته با گاز در سپتامبر 1941پایان یافت، قتل بيماران تا پایان جنگ همچنان ادامه یافت. در اين قطعه فيلم، سربازان آمريکایی در حال نظارت بر نبش قبر گورستانی واقع در هادامار هستند و بازجویی از دکتر آدولف والمان و کارل ويليک -- شرکت کنندگان در این کشتارها-- را آغاز می کنند.


  • Grinberg Archives

اشتراک