Zofia Yamaika

Zofia Yamaika

Doğum: 1925

Varşova, Polonya

Zofia, Varşova’da yaşayan varlıklı, tanınmış bir Hasidik Yahudi ailenin kızıydı. Polonya halkı ile Yahudi azınlık arasındaki sürekli gerilimden rahatsız olan Zofia, henüz gençken komünist bir öğrenci kulübü olan Spartacus’a katıldı. Spartacus kulübü etkin olarak Avrupa’da büyüyen faşist akıma karşı mücadele veriyordu.

1933–39: Varşova 28 Eylül 1939’da Almanlara teslim olduğunda Zofia 14 yaşındaydı. Zofia okulu bıraktı. Nazilerin Spartacus’u yasaklamalarına karşın kulübü yeniden hayata getirmek için gizlice yardım ediyordu. Kulüp, faşizm karşıtı posterler ve bildiriler basıyor ve bunları Varşova’da dağıtıyordu. Bu tehlikeli bir işti. Alman birlikleri şehrin her yerindeydi.

1940–43: Zofia ve ailesi, bir yıl sonra Varşova’nın küçük bir bölgesine “yerleştirilen” yaklaşık yarım milyon Yahudinin arasındaydı. Getto, 1940 yılının Kasım ayında mühürlendi. Zofia, Spartacus aracılığıyla komünist partizanların kaçak olarak getirdiği bir tabancayla eğitim almıştı. Zofia onlara katılmak istiyordu. Ancak kaçmak, ailesini tehlikeye atmak anlamına geliyordu. 1942 Temmuz’unda sürüldüklerinde Zofia kaçtı ve Radom yakınlarındaki Lion partizanlarına katıldı. 9 Şubat 1943’te 300 kişilik bir Nazi grubu, Zofia’nın bulunduğu 50 kişilik gruba saldırdı. Zofia ve iki Polonyalı, birliğin kaçması için onları korudu.

Elinde makineli tüfeğiyle 18 yaşındaki Zofia, Almanların 3 metre kadar yakınına gelmesini bekledi ve sonra ateş açtı. Almanlar onun mevzisini ele geçirdi ve Zofia öldürüldü. Birliği kaçmayı başardı.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.