زوفیا یامایکا  Zofia Yamaika

زوفیا یامایکا Zofia Yamaika

تاریخ تولد: 1925

ورشو, لهستان

زوفیا در یک خانواده‌ی برجسته و ثروتمند یهودی مذهبی، در شهر ورشو به دنیا آمد. وی در نوجوانی به دلیل تنش‌های بسیاری که بین مردم لهستان و اقلیت یهودی وجود داشت، به گروه دانشجویی کمونیست اسپارتاکوس پیوست. گروه اسپارتاکوس به صورت فعال با گروه‌های فاشیست اروپایی مبارزه می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که شهر ورشو در ۲۸ سپتامبر ۱۹۳۹ تسلیم نیروهای آلمانی شد، زوفیا ۱۴ ساله بود. او دیگر به مدرسه نرفت و با وجود آنکه نازی‌ها گروه اسپارتاکوس را ممنوع کرده بودند، او به صورت پنهانی به احیای آن کمک کرد. آنها پوسترها و تراکت های ضد فاشیستی چاپ می کردند و در سطح شهر ورشو پخش می‌کردند. کار آنها بسیار خطرناک بود. نیروهای آلمانی در تمام شهر بودند.

۱۹۴۰-۴۳: یک سال بعد، زوفیا و پدر و مادرش در بین نیم میلیون یهودی بودند که در منطقه کوچکی از شهر ورشو "جای داده شدند". این گتو در نوامبر سال ۱۹۴۰ بسته شد. زوفیا در گروه اسپاراتاکوس، تیراندازی را با تپانچه‌ای که توسط کمونیست‌هایی پارتیزان به صورت قاچاق وارد شده بود، یاد گرفت. او می خواست به آنها بپیوندد ولی فرار او باعث به خطر افتادن جان پدر و مادرش می‌شد. زمانی که آنها در ماه ژوئیه سال ۱۹۴۲ تبعید شدند، زوفیا فرار کرد و به گروه پارتیزان‌های شیر Lion که در نزدیکی شهر رادوم بودند، پیوست. در ۹ فوریه ۱۹۴۳، چیزی حدود ۳۰۰ نازی به گروه ۵۰ نفری آنها حمله کردند. زوفیا و دو لهستانی دیگر داوطبانه عقب نشینی گروه را پوشش دادند.

زوفیای ۱۸ ساله که پشت یک رگبار نشسته بود، صبر کرد که نیروهای آلمان به هشت قدمی وی برسند و بعد شروع به تیراندازی کرد. جایش را گرفتند و وی را کشتند. یگان او توانستند عقب نشینی کنند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.