Film

Theresienstadt

Nazi zulümlerine karşı artan uluslararası farkındalığa yanıt olarak, Naziler Kızıl Haç Soruşturma Komitesi’nin Çekoslovakya'daki Thresienstadt gettosunu ziyaret etmesine izin verdi. Gettodaki koşulları gizlemek ve normal bir havanın hakim olduğu yönünde bir izlenim uyandırmak için kapsamlı önlemler alındı. Orkestranın performansını gösteren bu sahne, Almanların Kızıl Haç'ın Theresienstadt ziyareti esnasında çekilen bir propaganda filmidir.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • Bundesarchiv Filmarchiv
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.