Φιλμ

Kινητές ομάδες εξόντωσης (Einsatzgruppen)

Οι γερμανικές κινητές ομάδες εξόντωσης (Einsatzgruppen) έδρασαν στις γερμανοκρατούμενες περιοχές της ανατολικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η σπάνια κόπια δείχνει μια κινητή ομάδα εξόντωσης κατά τη διάρκεια της σφαγής στη Liepaja της Λάτβιας. Το φιλμ γυρίστηκε, ενάντια στις διαταγές, από Γερμανό στρατιώτη. Πριν από τον πόλεμο, ο Εβραϊκός πληθυσμός της Liepaja έφτανε πάνω από 7.000 κατοίκους. Οι γερμανικές κινητές ομάδες εξόντωσης εκτέλεσαν σχεδόν όλο τον Εβραϊκό πληθυσμό της πόλης. Όταν ο Σοβιετικός στρατός απελευθέρωσε την πόλη το 1945, είχαν απομείνει μόλις 20 με 30 Εβραίοι.

Καταγραφή

  • Henny Wiener

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.