Φιλμ

Εβραίοι πρόσφυγες μπαίνουν στα εδάφη της Ιταλίας

Η μετακίνηση μετά τον πόλεμο περίπου 250.000 επιζησάντων Εβραίων κυρίως από την ανατολική Ευρώπη σε στρατόπεδα υποδοχής προσφύγων και στη Δύση, με σκοπό να φτάσουν στην Παλαιστίνη, ήταν γνωστή ως «Brihah» («φυγή»). Εδώ, Εβραίοι πρόσφυγες περνούν παράνομα στα εδάφη της Ιταλίας, πιθανόν για να ναυλώσουν πλοίο για την Παλαιστίνη. Οι Βρετανοί απαγόρευαν την εβραϊκή μετανάστευση στην Παλαιστίνη και απέλαυναν τους «παράνομους» μετανάστες σε κέντρα κράτησης στην Κύπρο.


  • National Center for Jewish Film

Μοιραστείτε το