Πίσω στο άρθρο

European rail system, 1939 [LCID: eur69090]
Λεπτομέρειες
Χάρτης

Ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος, 1939

Ο ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της Τελικής Λύσης. Οι Εβραίοι από την Γερμανία και τις κατεχόμενες περιοχές της Ευρώπης απελάθηκαν με το τρένο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην κατεχόμενη Πολωνία, όπου και δολοφονήθηκαν. Οι Γερμανοί αποπειράθηκαν να αποκρύψουν τους σκοπούς τους, αναφερόμενοι στις απελάσεις ως " παλιννόστηση στην ανατολή." Τα θύματα πληροφορήθηκαν ότι τους πήγαιναν σε στρατόπεδα εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα, από το 1942 και μετά, απέλαση σήμαινε μεταφορά σε κέντρα εξόντωσης για τους περισσότερους Εβραίους. Απελάσεις αυτής της κλίμακας απαιτούσαν το συντονισμό αναρίθμητων Γερμανικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και του Κεντρικού Γραφείου της Ασφάλειας του Ράιχ, του Υπουργείου Μεταφορών, και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Κεντρικό Γραφείο της Ασφάλειας του Ράιχ συντόνιζε και ήλεγχε τις απελάσεις. Το Υπουργείο Μεταφορών διοργάνωνε τα δρομολόγια των τρένων. Tο Υπουργείο Εξωτερικών έκανε τις διαπραγματεύσεις με τα συμμαχικά κράτη των Γερμανών για την παράδοση των Εβραίων.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.