Προσωπική ιστορία

James Rose

Ο James A. Rose, από το Τολέντο του Οχάιο, ήταν με την 42η Μεραρχία (Ουράνιο τόξο).

Καταγραφή

Ετικέτες


Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.