یهودیان آلمانی خواستارِ مهاجرت در اواخر دهه 1930 با موانع اداری طاقت فرسایی مواجه بودند. کشورها متقاضیان مهاجرت را ملزم به تهیه اسناد و مدارک فراوانی می کردند که کسب آنها در بیشتر مواقع عملاً ناممکن بود. فهرست مدارک لازم برای کسب ویزا از ایالات متحده از این قرار است:

پنج نسخه کپی از فرم درخواست ویزا

دو نسخه کپی از شناسنامه متقاضی

شماره سهمیه بندی (نشانگر محل متقاضی در لیست انتظار)

دو نفر ضامن:
-ترجیحاً از بستگان نزدیک مهاجر احتمالی
-ضامن ها باید از اتباع ایالات متحده یا دارای اقامت دائم باشند؛ آنها باید شش نسخه از اظهارنامه حمایت مالی و ضمانت را تکمیل و محضری کنند.

مدارک جانبی:
-رونوشت گواهی شده از آخرین اظهارنامه مالیاتی دولتی
-اظهارنامه بانکی در باره حساب بانکی متقاضی
-اظهارنامه از سایر افراد مسئول در باره دیگر اموال (اظهارنامه از طرف کارفرمای فرد ضامن یا گزارش ارزیابی تجاری)

گواهی حُسن رفتار از مقامات پلیس آلمان، شامل دو نسخه کپی از مدارک زیر:
-پرونده پلیس
-سابقه زندان
-سابقه خدمت نظام
-دیگر سوابق دولتی فرد

گواهی حُسن رفتار (پس از سپتامبر 1940) از چند فرد متعهد و بیطرف

معاینه پزشکی در کنسولگری ایالات متحده

مدرک دال بر اجازه خروج از آلمان (وضع شده در 30 سپتامبر 1939)

مدرک دال بر رزرو بلیط به نیمکره غربی توسط مهاجر احتمالی (وضع شده در سپتامبر 1939)