<p>ارنست همینگوی: "وداع با اسلحه"، جلد کتاب، چاپ سال 1929، کتابخانه دانشگاه پرینستون.</p>

ارنست همینگوی

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
نخستین نوشداروی یک کشورِ دچار سوء مدیریت، تورم پولی است. دوم، جنگ است. هر دوی آنها سعادتی موقتی می آورد؛ هر دو، ویرانی پایدار می آورد. اما هر دو، پناهگاه فرصت طلبان سیاسی و اقتصادی است.
- "یادداشت هایی پیرامون جنگ بعدی"، مجله اسکوایر، سپتامبر 1935


آثار سوزانده شده
وداع با اسلحه

چکیده
ارنست همینگوی (1889-1961)، رمان نویس برجسته آمریکایی در اوک پارک، ایالت ایلینویز به دنیا آمد. در ماه مه 1918، او داوطلب خدمت در واحد آمبولانس صلیب سرخ در جنگ جهانی اول شد. همینگوی که هنگام خدمت در جبهه ایتالیا زخمی شده بود، بعدها در آثار ادبی خود بارها سبعیت جنگ را محکوم کرد. او در سال 1926، نوشتن رمان خورشید همچنان طلوع می کند را به پایان رساند و برای نخستین بار تحسین منتقدان را برانگیخت. در سال 1929، همینگوی کتاب وداع با اسلحه (که به آلمانی ترجمه شد) را به چاپ رساند که انکار کامل جنگ است. قهرمان زن این داستان پس از یک رابطه عاشقانه در زمان جنگ، هنگام به دنیا آوردن نوزاد خود جان می سپارد. نازی ها که مبارزات زمان جنگ را پرشکوه جلوه می دادند، این کتاب را در سال 1933 سوزاندند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.