<p>حمل یک سرباز زخمی بر روی برانکارد در جریان نبرد سم در جنگ جهانی اول.<br /> فرانسه، سپتامبر ۱۹۱۶ IWM (Q 1332</p>

برچسب‌ها

جنگ جهانی اول