"این پسران و دختران در سن ده سالگی وارد سازمان های ما می شوند و اغلب برای نخستین بار کمی هوای تازه استشمام می کنند؛ پس از گذراندن چهار سال با سازمان جوانان، به "جوانان هیتلر" می پیوندند و چهار سال دیگر هم در آنجا خواهند بود... و حتی اگر هنوز هم کاملاً ناسیونال سوسیالیست نشده باشند، به بخش کار می روند و در آنجا به مدت شش یا هفت ماه دیگر تربیت می شوند... و اگر هنوز هم چیزی از آگاهی طبقاتی یا منزلت اجتماعی در ذهن آنها باقی مانده باشد... در ورماخت [نیروهای مسلح آلمان] از بین خواهد رفت."
- آدولف هیتلر (1938)

از دهه 1920 به بعد، حزب نازی جوانان آلمان را به عنوان مخاطبان ویژه پیام های تبلیغاتی خود هدف قرار داد. در این پیام ها تأکید بر آن بود که حزب نازی، نهضت جوانان است: پویا، انعطاف پذیر، پیشرو و امیدبخش. به این ترتیب، نظر مساعد میلیون ها جوان آلمانی در کلاس های درس و فعالیت های فوق برنامه به نازیسم جلب شد. در ژانویه 1933، سازمان جوانان هیتلر فقط 50000 عضو داشت، اما تا پایان سال این رقم به دو میلیون نفر افزایش یافت. تا سال 1937، تعداد اعضای سازمان جوانان هیتلر به 5.4 میلیون نفر افزایش یافت و در سال 1939، عضویت در آن اجباری شد. از آن پس، مقامات آلمانی از فعالیت دیگر سازمان های جوانان که با آنان رقابت می کردند، ممانعت و آنها را منحل کردند.

آموزش و پرورش در حکومت نازی

هدف از آموزش و پرورش در حکومت رایش سوم، القای جهان بینی ناسیونال سوسیالیستی به دانش آموزان بود. محققان و آموزگاران نازی، نژاد نوردیک و دیگر نژادهای "آریایی" را می ستودند و در عین حال، یهودیان و دیگر اقوام به اصطلاح پست را تحت عنوان "نژادهای نامشروعِ" انگل مانندی که توان ایجاد فرهنگ و تمدن را ندارند تحقیر می کردند. پس از سال 1933، حکومت نازی نظام مدارس دولتی را از معلمانی که یهودی یا "به لحاظ سیاسی غیرقابل اعتماد" محسوب می شدند پاکسازی کرد. اما اکثر آموزگاران مشاغل خود را حفظ کرده و به انجمن معلمان ناسیونال سوسیالیست پیوستند. 97 درصد از تمام معلمان مدارس دولتی- حدود 300000 نفر- پیش از سال 1936 به این انجمن ملحق شده بودند. در واقع، معلمان بیش از دیگر شاغلان به حزب نازی پیوستند.

هدف کلاس ها و سازمان جوانان هیتلر این بود که آلمانی هایی آگاه از اختلافات نژادی، مطیع، ایثارگر و آماده جانسپاری در راه پیشوا و سرزمین پدری آموزش دهد. سرسپردگی به آدولف هیتلر از ارکان اصلی تعلیم در سازمان جوانان هیتلر به شمار می رفت. جوانان آلمانی روز تولد هیتلر (20 آوریل) را که تعطیل ملی بود با به عضویت پذیرفتن افراد جدید جشن می گرفتند. نوجوانان آلمانی با ادای سوگند وفاداری به هیتلر، متعهد می شدند تا به عنوان سربازان آینده به ملت و رهبر آن خدمت کنند.

مدارس نقشی مهم در اشاعه عقاید نازی ها در میان جوانان آلمان ایفا می کردند. در حالی که سانسورچی ها برخی از کتاب ها را از کلاس های درس حذف می کردند، آموزگاران آلمانی به معرفی متون درسی جدیدی می پرداختند که به دانش آموزان عشق به هیتلر، اطاعت از مقامات حکومتی، نظامی گری، نژادپرستی و یهودستیزی را می آموخت.

از نخستین روزهای مدرسه، ذهن بچه های آلمانی را از آیین آدولف هیتلر می انباشتند. عکس هیتلر جزو اثاثیه ثابت کلاس های درس بود. در کتاب های درسی اغلب شور و شعف کودکی که برای نخستین بار رهبر آلمان را می دید، شرح داده شده بود.

استفاده از بازی های صفحه دار و اسباب بازی های ویژه کودکان نیز شیوه دیگر اشاعه تبلیغات نژادی و سیاسی بین جوانان آلمانی بود. اسباب بازی ها همچنین به عنوان ابزار تبلیغاتی در جهت القای نظامی گری در ذهن کودکان مورد استفاده قرار می گرفت.

سازمان های جوانان

نازی ها از سازمان جوانان هیتلر و انجمن دختران آلمان به عنوان ابزاری اساسی در شکل دادن عقاید، افکار و اعمال جوانان آلمان استفاده می کردند. رهبران جوانان به منظور ایجاد توهم یک جامعه ملی که از اختلافات دینی و طبقاتی- ویژگی اصلی آلمان پیش از سال 1933- فراتر می رفت، از فعالیت های گروهی شدیداً کنترل شده سود می بردند و رویدادهای تبلیغاتی مانند گردهمایی های عظیم سرشار از مراسم آیینی و نمایش های باشکوه برگزار می کردند.

هدف اصلی سازمان جوانان هیتلر که در سال 1926 تأسیس شد، تربیت پسران برای پیوستن به "گروه ضربت"- یکی از تشکیلات شبه نظامی حزب نازی- بود. اما پس از سال 1933، رهبران جوانان کوشیدند تا پسران را به جامعه ملی نازی ها ملحق و آنان را برای خدمت به عنوان سرباز در نیروهای مسلح یا گارد اس اس آماده کنند.

در سال 1936، عضویت در گروه های جوانان نازی ها برای همه پسران و دختران بین 10 و 17 سال اجباری شد. در ملاقات های پس از ساعات مدرسه و سفرهای اردویی آخر هفته که با حمایت سازمان جوانان هیتلر و انجمن دختران آلمان صورت می گرفت، بچه ها می آموختند که به حزب نازی و رهبران آینده حکومت ناسیونال سوسیالیستی وفادار باشند. تا سپتامبر 1939، بیش از 765000 جوان در پست های رهبری سازمان های جوانان نازی ها انجام وظیفه می کردند و این امر آنان را برای کارهایی از این دست در نیروهای مسلح و دستگاه اداری آلمان در مناطق اشغالی آماده می ساخت.

سازمان جوانان هیتلر ورزش و فعالیت در فضای باز را با ایدئولوژی درهم می آمیخت. به همین ترتیب، انجمن دختران آلمان بر ورزش های دسته جمعی مانند ژیمناستیک ریتمیک- که از نظر مقامات بهداشت عمومی آلمان، ورزشی سبک برای بدن زنان بود و آنان را برای مادر شدن آماده می کرد- تأکید داشت و با نمایش عمومی این ارزش ها، مردان و زنان جوان را تشویق می کرد تا فردیت خود را به نفع آرمان های جمعی آریایی کنار بگذارند.

خدمت نظام

پسران با رسیدن به سن 18 سالگی مؤظف بودند بی درنگ در نیروهای مسلح یا در بخش کار حکومت رایش که پیش از این با فعالیت در سازمان جوانان هیتلر برای آن آماده شده بودند، ثبت نام کنند. هنگامی که نیروی نظامی آلمان پی در پی متحمل شکست می شد، مطالب تبلیغاتی بیش از پیش همگان را به سرسپردگی تعصب آمیز به ایدئولوژی نازی ها دعوت می کرد.

در پاییز 1944، زمانی که نیروهای متفقین از مرزهای آلمان گذشتند و وارد خاک این کشور شدند، حکومت نازی ها جوانان زیر 16 سال را همراه با سالخوردگان بیش از 60 سال برای دفاع از حکومت رایش به خدمت در واحدهای "ضربت مردمی" احضار کرد.

پس از تسلیم بی قید و شرط نیروهای مسلح آلمان در ماه مه 1945 نیز برخی از پسران آلمانی در گروه های چریکی معروف به "گرگ آدمان" همچنان به جنگ ادامه دادند. سال بعد، مقامات متفقین در مناطق اشغالی مقرر کردند که جوانان آلمانی در خصوص "نازی- زدایی" و همچنین دموکراسی تعلیم ببینند. این کار با هدف مقابله با پیامدهای تبلیغات 12 ساله نازی ها برنامه ریزی شده بود.