اشتفان تسوایگ

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
اما آن کس که می فهمد، قضاوت نخواهد کرد و تکبر نخواهد داشت. در برابر او شرمسار نخواهم بود. هر آن کس که خود را یافته است، هرگز هیچ چیز را در این جهان از دست نخواهد داد. آن کس که انسانی را در وجود خود دریافته است، تمام بشریت را می فهمد.
- "شب خیالی" (تغییر سیما) در کتاب عنان گسیخته، 1922


آثار سوزانده شده
تمام آثار منتشر شده پیش از ماه مه 1933

چکیده
اشتفان تسوایگ (1942-1881) در یک خانواده یهودی ثروتمند در وین، اتریش به دنیا آمد. او در سال 1917، طی جنگ جهانی اول، تراژدی تأثیرگذار و ضد جنگ خود به نام ارمیا را نگاشت که کیفرخواستی بی اغماض علیه یک جنگ دیوانه وار بود. تسوایگ که نویسنده ای پرکار بود، مقالات و نمایشنامه های بسیاری نوشت، اما آنچه او را به یکی از محبوب ترین نویسندگان دوره بین دو جنگ تبدیل کرد، نوشتن زندگینامه شخصیت های تاریخی و فرهنگی بود. شهرت او همچنین بر مجموعه ای از رمان ها و داستان های کوتاه روانشناختی استوار بود. تسوایگ بطور کلی فردی غیرسیاسی بود که نوشته هایش بازتاب توجه و حساسیت او به تلاش و تقلای بشر بود. نازی ها تمام آثار او، از جمله ارمیا را سوزاندند، چرا که کیفرخواستی علیه جنگ بود.

تسوایگ پس از حمله پلیس اتریش به خانه اش در سال 1934 و تعطیلی اجباری اپرای ریشارد اشتراوس که متن آن را او نوشته بود، به انگلستان مهاجرت کرد. او در آنجا به اعتراض علیه حکومت نازی ها در نوشته های خود ادامه داد. تسوایگ سرانجام در برزیل اقامت گزید. او که از سرنوشت اروپا قطع امید کرده بود، در سال 1942 به همراه همسرش، الیزابت خودکشی کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.