جزئیات
اشیاء باقیمانده

شانه ساخته شده به دست يونا ويگوچكا ديكمان

يونا ويگوچكا ديكمان پس از اینکه نیروهای اس اس او را در نوامبر 1944 برای بیگاری از آشويتس به یک كارخانه هواپيما سازی در فرايبورک آلمان منتقل کردند، این شانه آلومینیومی را از قطعات هواپیما درست کرد. او از آن برای شانه كردن موهايش كه پس از تراشیده شدن در اردوگاه آشویتس شروع به رشد کرده بود، استفاده می كرد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Comb made by Yona Wygocka Dickmann [LCID: 1998tdh3]