جزئیات
Other

مقاله ای از يك روزنامه با عنوان "تراژدی پناهندگان"

مقاله ای در روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل با عنوان "تراژدی پناهندگان." این مقاله بر اساس مصاحبه ای با موسی بکلمان از یک سازمان امدادرسانی به نام "كميته توزیع مشترک یهودی- آمریکایی" تهیه شده است و در آن به موضوع ازدحام پناهندگان لهستانی و لیتوانیایی پرداخته شده که در شانگهای، کوبه(ژاپن) و لیسبن (پرتغال) - توقفگاه های میان راه به سمت آمریکای شمالی و جنوبی- سرگردان و درمانده شده بودند. دلیل اصلی این تنگنا، کمبود ویزای ورود و ترانزیت بود، چرا كه اکثر كشورها مرزهای خود را بر روی مهاجران بسته بودند. ماه مه 1941. (از نمايشگاه ويژه "عملیات فرار و نجات" در موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده.)


  • American Jewish Joint Distribution Committee

Share This

Newspaper article "The Refugee Tragedy" [LCID: 2000d0kl]