جزئیات
Other

اطلاعيه اعدام گرگور وولفارت

مقامات در برلین آلمان این اطلاعیه را برای باربارا وولفارت فرستادند تا او را از اعدام همسرش، گرگور در صبح روز 7 دسامبر 1939 مطلع کنند. با وجود اینکه گرگور از نظر جسمی برای خدمت در نیروهای مسلح مناسب نبود، نازی ها او را به دلیل مخالفت مذهبی با خدمت سربازی محاکمه کردند. وولفارت به عنوان یکی از اعضای فرقه مذهبی شاهدان یهوه، اعتقاد داشت که خدمت سربازی با فرمان الهی در کتاب مقدس که قتل را نهی می کند متناقض است. در 8 نوامبر 1939، یک دادگاه نظامی وولفارت را به اعدام (گردن زنی) محکوم کرد و این حکم یک ماه بعد در زندان "پلوتسنسی" در برلین اجرا شد.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Share This

Notice of Gregor Wohlfahrt's execution [LCID: 19984x2f]