قطعه فیلم های تاریخی

آماده شدن پارتیزان های یوگسلاوی برای جنگ

مارشال تیتو (یوسیپ بروز) - ریاست جنبش پارتیزانی کمونیستی یوگسلاوی- در قرارگاه مخفی خود در کوههای یوگسلاوی نیروهایش را برای نبرد آماده می سازد. زنان چترهای ابریشمی را - که قبلاً متفقین از آن برای انداختن لوازم ضروری استفاده می کردند- جمع می کنند تا به عنوان باند پانسمان از آنها استفاده کنند. پارتیزان ها به منظور آمادگی برای جنگ با آلمانی ها آموزش داده می شوند. در اوج جنگ پارتیزانی در یوگسلاوی در 1943، پارتیزانهای تیتو 35 لشگر از دول محور را به خود مشغول کردند که در غیر این صورت در جبهه های ایتالیا یا شرق به خدمت گرفته می شدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.