آبراهام رومن النبوگن Abraham Roman Ellenbogen

آبراهام رومن النبوگن Abraham Roman Ellenbogen

تاریخ تولد: ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۰۸

روزوِدٌو Rzeszow, لهستان

آبراهام بزرگترین فرزند از پنج فرزند یک خانواده یهودی در شهر روزوِدٌو در مرکز لهستان به دنیا آمد. پدرش در آنجا عمده فروش بود. آبراهام در شهر ژشوف Rzeszow، یکی از شهرهای اطرف به دبیرستان رفت و در دانشگاه کراکوف Cracow مدرک کارشناسی گرفت.

۱۹۳۳-۳۹: آبراهام با وجود سهمیه هایی که تعداد یهودی هایی که اجازه ورود به دانشکده حقوق را داشتند محدود می کرد، در دانشکده حقوق پذیرفته شد و در سال ۱۹۳۷ در روزوِدٌو مشغول به کار شد. دو سال بعد، در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ آلمان به لهستان حمله کرد. قبل از اشغال روزوِدٌو توسط آلمان، آبراهام از شرق به لووف فرار کرد. اما هنگامی که به آنجا رسید، چند روز پس از ۲۱ سپتامبر، نیروهای مهاجم شوروی شهر را گرفته بودند.

۱۹۴۰-۴۲: آبراهام به مدت دو سال در لووف در یک شرکت مشغول به کار شد. سپس در ژوئیه ۱۹۴۱، آلمانی ها شهر را اشغال کردند و در نوامبر همان سال در شمال شرق لووف، یک گتو برای یهودیان برپا کردند. آبراهام یکی از تقریبا ۱۵۰٫۰۰۰ یهودی بود که به اجبار به گتوی بزرگی که در ۱۵ دسامبر مهر و موم شد، منتقل شدند. پس از آن اطلاعات کمی از آبراهام موجود است، فقط می دانیم که به صورت غیرقانونی از بخش "آریایی" شهر غذا به مردم گرسنه در گتو می رساند.

آبراهام آخرین بار در سال ۱۹۴۲ در گتو دیده شد. از سرنوشت او کسی خبر ندارد. گتوی لووف در سال ۱۹۴۳ تخلیه شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.