آلیس کراکائروا سیلِنفریدوا Alice Krakauerova Seelenfriedova

آلیس کراکائروا سیلِنفریدوا Alice Krakauerova Seelenfriedova

تاریخ تولد: ۱۳ ژوئن ۱۹۰۳

هودونین, Hodonin چکسلواکی

آلیس سومین فرزند از شش فرزند یک خانواده یهودی در شهر کوچکی در موراویا بود که پدرش در آنجا یک فروشگاه لباس و خرازی داشت. خانواده آنها در خانه به آلمانی و چکی صحبت می کردند و آلیس به مدارس آلمانی زبان می رفت. او پس از فارغ التحصیلی با عشق دوران نوجوانی خود، اوتو سیلنفرید که مهندس شیمی بود ازدواج کرد.

۱۹۳۳-۳۹: آلیس و اوتو در شهر جیلاوا Jihlava زندگی می کردند. در ۱۹۳۴ اوتو به علت بیماری آپاندیس درگذشت و آلیس به هودونین برگشت تا با والدینش زندگی کند. در ۱۹۳۵ او به شهر برنو نقل مکان کرد و مدیر یک فروشگاه شد و عاشق مردی شد که با او آشنا شده بود. در مارس سال ۱۹۳۹ آلمانی ها بوهمیا و موراویا را اشغال کرده و خیلی سریع قوانین سختی را برای یهودیان تصویب کردند.

۱۹۴۰-۴۲: در مه ۱۹۴۲، یک ماه پس از تبعید والدینش، به آلیس دستور داده شد برای تبعید آماده شود. هر نفر می توانست ۴۴ پوند وسایل با خود ببرد. او با قطار به گتوی ترزین اشتاد Theresienstadt در غرب چکسلواکی تبعید شد. آلیس پس از چند روز در آنجا، در ۲۵ مه ۱۹۴۲ به لوبلین در لهستان منتقل شد.

به نظر می رسد آلیس یا در اردوگاه کار نازی‌ها و یا در یک کشتارگاه در لهستان کشته شده باشد. او در هنگام مرگ ۳۹ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.