آلتا کوپف هیملفارب  Alta Koppff Himmelfarb

آلتا کوپف هیملفارب Alta Koppff Himmelfarb

تاریخ تولد: 1907

کوپشونیتزا, Koprzewnica لهستان

آلتا فرزند یک ربای (روحانی) بود و یکی از شش کودکی بود که در یک خانواده یدیش زبان یهودی در شهر کوپشونیتزا [در لهستان] زندگی می‌کرد. آلتا یکی از زیباترین دختران شهر بود و هنگامی که ۱۹ ساله بود، با شائول هیملفارب، دوست دوران کودکیش ازدواج کرد. شائول یک فروشگاه خواربار باز کرد و آلتا در روزهایی که شائول به بازار می رفت، آنجا را اداره می کرد. آنها سه فرزند داشتند.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، آلمان به لهستان حمله کرد. کمی بعد نیروهای آلمان وارد کوپشونیتزا شدند. در حالیکه صدای جنگ نیروهای آلمان و لهستان در اطراف شنیده می شد، آلمان ها خانه ها را تخلیه کردند و به ساکنان ترسیده فرمان دادند که در میدان مرکزی جمع شوند. پس از حدود پنج ساعت، به مردم اجازه برگشتن به خانه ها داده شد. سربازها در مدرسه‌ی شهر ساکن شدند و اسبها را در کنیسه نگه می داشتند.

۱۹۴۰-۴۲: تا دو سال، آلمان ها به صورت مرتب فروشگاه شائول را برای تأمین احتیاجشان غارت می کردند. شائول مجبور شد ریشش را که به نشانه پرهیزکاری بلند کرده بود، بتراشد. او که از بیرون رفتن می ترسید، اکثراً در خانه یا در فروشگاه بود. آلتا خودش را به شکل روستایی ها در می‌آورد و به خارج شهر می رفت تا غذا و مواد مورد نیاز بخرد. در فوریه ۱۹۴۲، آلمان ها یک گتو در کوپشونیتزا برپا کردند. در ژوئن همان سال، بزرگترین پسر آلتا به کار در کارخانه تسلیحات فرستاده شد.

در ۳۱ اکتبر ۱۹۴۲، اس اس آلمان و شبه نظامیان اوکراینی بیش از ۱۰۰۰ یهودی را درکوپشونیتز جمع کردند. تمام آنها به کشتارگاه تربلینکا فرستاده شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.