باربارا نٍمِت بالینت Barbara Nemeth Balint

باربارا نٍمِت بالینت Barbara Nemeth Balint

تاریخ تولد: ۱۹ سپتامبر ۱۹۱۰

سِنتِش, مجارستان

باربارا در یک خانواده متوسط یهودی در جنوب شرقی مجارستام متولد شد. پدرش صاحب یک فروشگاه خواربار و ابزار آلات بود. باربارا خواهری به نام مارگیت و برادری به نام دسیدر داشت. در ۱۹۲۸، باربارا با ایشتوان گروئه ازدواج کرد و به شهر تُرُکسَنتمیکلوش نقل مکان کرد. پسرش یانوش یک سال بعد متولد شد.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۳، باربارا طلاق گرفت و با یانوش ۳ ساله‌اش به خانه‌ی والدینش در شهر سنتس بازگشت. او فروشگاه پدر و مادرش را که در جاده بین شهری در مکانی شلوغ واقع شده بود را اداره می‌کرد. یانوش در ۷ سالگی آنجا را ترک کرد تا با پدرش زندگی کند. در اوایل ۱۹۳۸، دولت مجارستان که با آلمان نازی همگام بود، شروع به وضع قوانین ضد یهودی کرد.

۱۹۴۰-۴۵: بارابارا در ۱۹۴۲ دوباره ازدواج کرد. همسر جدیدش اوگو بالینت یک وکیل و بانکدار از اهالی شهر کاپوشوار در جنوب غربی مجارستان بود. در اوایل ۱۹۴۰، مردان یهودی مجبور به خدمت نظام وظیفه در گردان های کار اجباری برای ارتش مجارستان شدند. نیروهای آلمان در ۱۹ مارس ۱۹۴۴ کشور را اشغال کردند. تابستان همان سال، باربارا و همسرش به بازداشتگاه آشویتس در لهستان تبعید شدند و اوگو در آنجا درگذشت. باربارا از آشویتس به اردوگاه کار اجباری در برلن تبعید شد.

او در ۱۹۴۵ آزاد شد و به مجارستان بازگشت. پسرش یانوش در جنگ زنده ماند و به ایالات متحده مهاجرت کرد. بارابارا در ۱۹۸۰ در بوداپست فوت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.