بنیامین فریدماهر Benjamin Frydmacher

بنیامین فریدماهر Benjamin Frydmacher

تاریخ تولد: 1910

لوبلین, لهستان

بنیامین در شهر صنعتی لوبلین، در یک خانواده بزرگ یهودی یدیش زبان متولد شد. او به مدرسه دولتی رفت و پس از فارغ التحصیلی در سن ۱۴ سالگی به شاگردی پدرش در یک دباغ خانه پرداخت.

۱۹۳۳-۳۹: پس از پایان شاگردی، بنیامین دستیار استاد دباغی شد. او پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۳۸، استاد دباغی شد. او و همسرش گوچا در خانه مادرش در شماره ۵۰ خیابان لوبارتوفسکا زندگی می کردند. در ۱۹۳۸ خانواده‌ی فریدماهر صاحب یک دختر شدند که اسمش را روت گذاشتند. در ۱۷ سپتامبر، ۱۶ روز پس از گسترش جنگ جهانی دوم، نیروهای آلمان وارد لوبلین شدند.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۱ آلمانی ها یک گتو در لوبلین برپا کردند. به دباغ خانه بنیامین دستور داده شد چرم برای آلمانی ها تهیه کند. خوشبختانه بنیامین موهای طلایی داشت و با پوشیدن کاپشن چرمی مشکی می توانست به عنوان غیریهودی رفت و آمد کند. او به خارج از گتو می رفت و برای خانواده‌اش غذا می‌آورد. هنگامی که آلمان ها در ۱۹۴۲ شروع به تخلیه گتو کردند، مادر بنیامین در یک بیمارستان همراه با دیگر بیماران کهنسال به گلوله بسته شد و همسر و دخترش به اردوگاه‌های کشتار تبعید شدند. بنیامین توانست فرار کند.

بنیامین توانست به بخش غیریهودی ورشو برسد. اما بالاخره هویت یهودی او کشف شد و کشته شد.