برنارد کراکاؤِر Bernard Krakauer

برنارد کراکاؤِر Bernard Krakauer

تاریخ تولد: ۲ مهٔ ۱۸۷۱

میکولوف, چکسلواکی

برنارد یکی از هفت فرزند متولد شده در یک خانواده یهودی آلمانی زبان در شهر کوچک میکولوف در موراویا در بخش مرکزی چکسلواکی بود. چندی بعد خانواده به شهر هودونین نقل مکان کرد و برنارد در آنجا فروشگاه خرازی و لباس افتتاح نمود. در ۱۸۹۹ او با برتا کوسلوا ازدواج کرد و صاحب شش فرزند شد. در حین جنگ جهانی اول برنارد در ارتش اتریش-مجارستان خدمت کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۸ برنارد بازنشسته شد و از آنجا که هیچکدام از پسرانش مایل به اداره فروشگاهش نبودند، آن را فروخت. او، همسرش و پسرشان مکس، که مشکل قلبی مادرزادی داشت، به برنو، مرکز موراویا نقل مکان کردند. در مارس سال ۱۹۳۹ آلمان، بوهمیا و موراویا را اشغال کرده و خیلی سریع قوانین سختی را برای یهودیان تصویب کردند. یهودی‌ها باید دارایی‌های ارزشمندشان را ثبت می کردند و نمی توانستند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

۱۹۴۰-۴۵: در ۸ آوریل ۱۹۴۲ به برنارد، همسرش و پسرشان مکس دستور داده شد در یک مدرسه جمع‌ شوند و هرکدام بیش از ۴۴ پوند با خودشان وسایل نیاورند. آنها به گتوی ترزین‌اشتاد در چکسلواکی تبعید شدند. مکس از آنجا به لهستان تبعید شد. برنارد و همسرش کمی‌ بعد فهمیدند که خواهر شوهر دخترشان در دفتر ثبت نام اس‌اس در ترزین‌اشتاد کار می کند. او به آنها اطمینان داد که مدارک خانواده در آخر فهرست افراد مورد تبعید قرار دارد.

برنارد و برتا در مه ۱۹۴۵ از ترزین‌اشتاد آزاد شدند. آنها به برنو برگشتند و فهمیدند که سه تن از فرزندانشان، شامل مکس در اردوگاه‌های نازی کشته شده اند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.