حایم دیوید ژگر  Chaim David Jegher

حایم دیوید ژگر Chaim David Jegher

تاریخ تولد: ۱۷ سپتامبر ۱۹۲۷

رونا د ژوس, رومانی

دیوید یکی از شش فرزند خانواده‌ی مذهبی یهودی در رونا د ژوس، شهری در شمال غربی رومانی بود. خانواده‌ی ژگر از طریق چندین شغل روزگار می‌گذراندند. در کنار مزرعه‌داری، آنها شراب و برندی خودشان را درست کرده و همچنین میوه‌ی خشک شده برای توزیع در رومانی و بخش‌هایی از چکسلواکی و مجارستان تولید می‌کردند. پدر دیوید همچنین یک سرویس محلی حمل و نقل عمومی و حمل کالا را نیز اداره می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: مدرسه‌ی مذهبی، از ۶:۳۰ تا ۸ صبح بود. مادرم بیرون ساختمان، با صبحانه منتظر من می‌ایستاد تا من در مسیرم به مدرسه دولتی بتوانم غذا بخورم. پس از مدرسه دولتی، مادرم دوباره با غذا می آمد تا در راه برگشت به مدرسه مذهبی برای کلاس‌های عصر، چیزی بخورم؛ گاهی اوقات تا ۹ شب نیز آنجا بود. بعد از آن نوبت کارهای روزمره‌ام مانند تمیز کردن اصطبل و غذا دادن به گاوها می‌رسید. هیچوقت زمان برای انجام تکالیفم نداشتم.

۱۹۴۰-۴۵: آلمان شهر ما را در مارس ۱۹۴۴ اشغال کرد. من ۱۶ ساله بودم. تمام یهودیان شهر به اجبار به یک گتو در سولوتوینای Solotvina چکسلواکی که شهری نزدیک مرز بود نقل مکان کردند. یهودیان چندین شهر در این گتو جمع شده بودند. غذا نایاب بود. یک روز من از حصارها بیرون خزیدم و به رونا د ژوس برگشتم. از دست گشتاپو فرار کردم و در آنجا با کمک چند همسایه‌ی کاتولیک، یک گاری را پر از ذرت و سیب زمینی کردم و به سمت گتو برگشتم. ما غذا را تخلیه کردیم و سپس من اسب ها را آزاد کردم که بروند.

دیوید از گتوی سولوتوینا به آشویتس تبعید شد و سپس به اردوگاه‌های کار اجباری در آلمان فرستاده شد. او در آلمان آزاد شد و در آوریل ۱۹۴۸ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.