دیوید کلبانوف David Klebanov

دیوید کلبانوف David Klebanov

تاریخ تولد: ۱ نوامبر ۱۹۰۷

ولکویسک, لهستان

دیوید پسر یک خانواده‌ی متوسط یهودی در شهر ولکویسک بود. آن زمان این شهر جزئی از خاک روسیه بود. زندگی خانواده‌ها در جنگ جهانی اول و دوران انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ مختل شد. آنها ابتدا به بوریسو و کیف رفته و در نهایت به شهر لهستانی بیالیستوک نقل مکان کردند. دیوید پس از اتمام دوران راهنمایی در سال ۱۹۲۵، در دانشگاه استفان باتوری در ویلنا پزشکی خواند.

۱۹۳۳-۳۹: بعد از اتمام دانشکده پزشکی، من به مدت یک سال در ارتش لهستان خدمت کردم. سپس در بیمارستانی زیبا در شهری کوچک در لهستان به پزشکی زنان پرداختم. با شروع جنگ در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، من به خدمت فراخوانده شدم و در روز ۳ سپتامبر توسط آلمانی‌ها اسیر شدم. آنها مداوای زندانیان زخمی لهستانی را به من سپردند. بعد از یک ماه، به من اجازه داده شد که به عنوان یک غیرنظامی به بیالیستوک برگردم، که در آن زمان توسط نیروهای روسیه اشغال شده بود.

۱۹۴۰-۴۴: من به نامزدم در کُونو ملحق شدم. در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، یک روز بعد از مراسم عروسی ما، آلمان حمله کرد. بعد از تبعید شدن به ریگا، بدون هیچگونه دارو و امکاناتی هر چه از دستم برمی‌آمد برای مداوای اندک بازماندگان یهودی در گتو انجام دادم. من سعی می‌کردم تیفوئید را مهار کنم. آلمانی‌ه،ا بیماران تیفوئیدی را زودتر می‌کشتند. فرمانده‌ی اس‌اس من، به علت اینکه می‌توانستم زنانی را که او با آنها ارتباط بر قرار کرده بود سقط جنین کنم، برایم ارزش قائل بود. در عین حال، من سعی می‌کردم با سقط جنین زنان دیگر، زندگی‌شان را نجات دهم. نازی‌ها زنان حامله و نوزادان را می‌کشتند.

دیوید پس از جنگ، در بیمارستانی که از بازماندگان اردوگاه‌ها‌ی مرگ مراقبت می‌کرد، کار کرد و بعدها در مورد تأثیرات گرسنگی و استرس‌های احساسی شدید روی زن‌ها تخصص گرفت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.