دکتر یوهان هندریک وایدنر  Dr. Johan Hendrik Weidner

دکتر یوهان هندریک وایدنر Dr. Johan Hendrik Weidner

تاریخ تولد: October 22, 1912

بروکسل, بلژیک

یوهان در میان چهار فرزند خانواده‌ای هلندی، بزرگترین آنها بود. پدرش کشیش کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم بود. یوهان در کولونژ فرانسه، جایی که پدرش به عنوان رهبر مذهبی فعالیت می‌کرد، بزرگ شد. پس از رفتن به مدرسه‌ی دولتی فرانسوی، یوهان از مدرسه‌ی علوم دینی ادونتیست‌های روز هفتم در کولونژ فارغ التحصیل شد و به تحصیل حقوق و تجارت در دانشگاه های ژنو و پاریس مشغول شد.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۵، پس از پایان تحصیلاتم، یک تجارت صادرات ـ واردات پارچه در فرانسه به راه انداختم. تجارت خوب بود و سه سال بعد یک فروشگاه در کولونژ نیز به راه انداختم. آن شهر نزدیک مرز سوییس بود و من دوست داشتم کوه‌پیمایی کنم. در همان دوران، برای شرکت در جلسات مجمع اتفاق ملل به ژنو رفتم و متوجه شدم که چقدر این سازمان در جلوگیری از گسترش جنگ در ۱۹۳۹ ناتوان بود.

۱۹۴۰-۴۴: آلمان در مه ۱۹۴۰ به فرانسه حمله کرد. من به لیون رفتم تا به سازماندهی شبکه زیرزمینی «هلند-پاریس» که به یهودیان هلند و پناهندگان سیاسی کمک می کرد تا به سوییس و اسپانیا فرار کنند، یاری برسانم. در فوریه ۱۹۴۳ دستگیر شدم. در هنگام بازجویی در گشتاپو، یک سرباز مرتباً سرم را در آب فرو می‌برد تا جایی که تقریبا غرق شدم. بعد مرا مجبور کردند تا روی لبه‌ی خط کش‌های آهنی زانو بزنم. من آزاد شدم اما بعداً در هنگام جمع‌آوری مردان برای انتقال برای کار اجباری در آلمان، دستگیر شدم. من از قطار بیرون پریدم و از کوه های سوییس بالا رفتم.

یوهان در ماه‌های پایانی جنگ در ارتش هلند جنگید. پس از جنگ، او در سرویس دیپلماتیک هلند خدمت کرد. در ۱۹۵۵، وی به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.