فریا کارولین لانگ  Freya Karoline Lang

فریا کارولین لانگ Freya Karoline Lang

تاریخ تولد: ۱۳ ژوئن ۱۹۳۴

لمبس‌هایم, آلمان

فریا تنها فرزند خانواده‌ای یهودی بود که در شهر کوچکی در دره‌ی رودخانه‌ی راین در کشور آلمان به دنیا آمد. خانواده‌ی لانگ صاحب یک فروشگاه موفق خرازی بودند. در آن زمان لباس‌های آماده هنوز در روستاها کمیاب بود. مردم شهر و مزرعه داران محلی از مغازه‌ی خانواده‌ی لانگ پارچه می‌خریدند و بعد آن را به خیاط خود می‌دادند تا برایشان لباس بدوزد.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که من بزرگ می‌شدم، نازی‌ها در راس حکومت بودند. خیلی از یهودیان کشور آلمان را ترک کردند. مادربزرگ و یکی از عموهایم با کشتی به امریکا رفتند ولی پدرم حاضر نبود تجارت خود را رها کند. ما به شهر من‌هایم نقل مکان کردیم. او در آنجا مغازه‌ی جدیدی برپا کرد. در ۱۰ نوامبر سال ۱۹۳۸، نیروهای نازی وحشیانه، مغازه‌های یهودیان را خراب کردند و مردم یهودی را دستگیر کردند ["شب شیشه‌های شکسته، کریستال ناخ"]. آنها مغازه‌ی پدرم را مهروموم کردند و او را به اردوگاه کار اجباری داخائو بردند. او در سال ۱۹۳۹ آزاد شد.

۱۹۴۰-۴۴: خانواده‌ام، زمانی که من ۶ ساله بودم، به بازداشتگاهی در فرانسه فرستاده شدند. یک کمیته امداد تلاش کرد که من را از آن جا بیرون بیاورد، من در خانه‌ی یک خانواده مزرعه‌دار فرانسوی، به نام دیدیر پنهان شدم. برای امنیت بیشتر به من یاد دادند که کاتولیک باشم. زمانی که همکلاسی‌های من جشن تکلیف (رسیدن به سن مسئولیت مذهبی کاتولیک‌ها) را برگزار کردند، من هم دلم می‌خواست چون آنها لباس‌های سفید زیبایی می‌پوشیدند. ولی خانوم دیدیر قبول نکرد. او نگفت که من یهودی هستم فقط گفت که من باید "منتظر پدر و مادرم باشم تا آنها هم حضور داشته باشند." خیلی گریه کردم. به هر حال من دیگر احساس نمی کردم که یهودی هستم.

فریا در سال ۱۹۴۶ به پدرش پیوست و فهمید زمانی که از اردوگاه خارج شده، مادرش را به اردوگاه آشویتس منتقل کرده و وی در آن جا جان سپرده است.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.