گرت لاسکه  Gert Laske

گرت لاسکه Gert Laske

تاریخ تولد: ۳۱ ژانویهٔ ۱۹۲۱

برلین, آلمان

گرت در خانواده‌ای یهودی که در شمال شرق برلن، در یکی از قسمت‌های شهر که به قسمت «سرخ» معروف بود (به دلیل تعداد زیاد کمونیست‌ها) به دنیا آمد. آنها در ساختمان استیجاری بزرگی زندگی می‌کردند. والدین گرت اهل قسمت شرقی آلمان بودند که در سال ۱۹۱۹ به لهستان واگذار شده بود. پدرش به صلیب آهنی درجه دومی که در جنگ جهانی اول گرفته بود افتخار می‌کرد. وی در انجمن کهنه سربازان یهودی، فعال بود.

۱۹۳۳-۳۹: بعد از به روی کار آمدن هیتلر، یکی از همسایه‌ها به مادرم گفت که آنها دیگر نمی‌توانند در خیابان با هم سلام و احوالپرسی کنند، چرا که اینکار به شغل شوهرش لطمه می‌زند. پدرم گفت که نازی‌ها به ما آسیبی نمی‌رسانند زیرا او یک قهرمان جنگی بود. اگر نازی‌ها به او اجازه می‌دادند، به آنها ملحق می‌شد. در سال ۱۹۳۵ پدرم برای مدت کوتاهی به دلیل «بیش از حد صمیمی شدن با زنی از نژاد آریایی» دستگیر شد. چهار سال بعد در سال ۱۹۳۹، من به هلند مهاجرت کردم و در شهر ویرینگن Wieringen ساکن شدم.

۱۹۴۰-۴۴: من در ویرینگن همراه با دیگر پناهندگان آلمانی در اردوگاه کشاورزی که برای آماده‌سازی یهودیان برای فلسطین فعالیت داشت، کار می‌کردیم. اس‌اس اردوگاه ما را در مارس ۱۹۴۱ تعطیل کرد، اما من اجازه داشتم که در جایی دیگر در هلند به عنوان کارگر مزرعه کار کنم. مدتی بعد گیر افتادم و به اردوگاه موقت وستربروک تبعید شدم. خوشبختانه کارگران مزرعه کم بودند و من برای کار در مزارع خارج از اردوگاه انتخاب شدم. من جوری کارم را تنظیم کرده بودم که زمانی که مردم را «به سمت شرق» تبعید می‌کردند بیرون از وستربروک باشم. حتی تعدادی را نیز قاچاقی از اردوگاه خارج کردم.

گرت یکی از ۹۰۰ یهودی بود که در سال ۱۹۴۵ از وستربروک توسط کانادایی‌ها آزاد شد. وی بعد از جنگ در هلند باقی ماند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.