گوتا بلاس واین‌تراب  Guta Blass Weintraub

گوتا بلاس واین‌تراب Guta Blass Weintraub

تاریخ تولد: ۲۲ ژانویهٔ ۱۹۲۴

لودز, لهستان

گوتا در یک خانواده‌ی یهودی در شهر لودز به دنیا آمد، این شهر دومین شهر بزرگ کشور بود و مرکز صنعت نساجی بود. پدر او به عنوان یک تاجر موفق، کارخانه تولیدات پوشاک داشت و برای ارتش لهستان، یونیفرم تولید می‌کرد. گوتا در شهر لودز در مدرسه غیرانتفاعی یهودیان تحصیل می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، کمی بعد از این که وارد دبیرستان شده بودم، آلمان لهستان را اشغال کرد. سربازان لهستان سریعا خودشان را به لودز رساندند تا از مرز دفاع کنند، ولی چند روز بعد، شکست خوردند و از شهر عقب نشینی کردند. در حالی که آنها به سمت نیروهای اتحاد جماهیر شوروی عقب نشینی می‌کردند، ما برای آنها ساندویچ درست می‌کردیم. زمانی که آلمانی‌ها در ۸ سپتامبر ۱۹۳۹ وارد شهر لودز شدند، خانواده‌ی من به یکی از شهرهای نزدیک به نام ویرژنیک‌ استاراخوویتسه فرار کردند.

۱۹۴۰-۴۵: آلمان‌ی‌ها، گتویی در شهر ویرژنیک برپا کردند. من تا سال ۱۹۴۴ در اردوگاه کار اجباری کار می‌کردم، و پس از آن به مایوفکا تبعید شدم. قبل از این که وارد اردوگاه شویم، یکی از نگهبانان اکراینی ما را در کنار دو چاله عمیق نگهداشت. "۱ دقیقه مهلت دارید که دعا کنید. بعد از آن به شما شلیک می‌شود." من پریدم روی پشتش و سعی کردم او را خفه کنم، ولی وقتی روی زمین افتادیم از هم جدا شدیم. سرباز اکراینی که عصبانی شده بود به من شلیک کرد، گلوله فقط جمجمه مرا خراشید. از من خون فراوانی رفت و من تظاهر به مرگ کردم. سرباز من را زد تا مطمئن شود. بمباران هوایی نیروهای جماهیر شوروی من را نجات داد.

پس ازبمباران، گوتا خود را سینه خیز، زیر ساختمان سربازخانه رساند. او قبل از این که در آوریل سال ۱۹۴۵ توسط نیروهای صلیب سرخ سوئد آزاد شود، به اردوگاه‌های آشویتس و رونس‌بروک تبعید شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.