گیولا (گیوزی) بریگر  Gyula (Gyuszi) Brieger

گیولا (گیوزی) بریگر Gyula (Gyuszi) Brieger

تاریخ تولد: ۱۵ آوریل ۱۹۲۷

ناگیهالاس, مجارستان

گیولا با نام گیوزی نیز شناخته می‌شد. او در یک خانواده‌ی بزرگ یهودی مذهبی در روستای ناگیهالس در شمال شرق مجارستان متولد شد. خانواده‌ی بریگر به زبان ییدیش و مجاری صحبت می‌کردند. پس از مرگ مادر گیولا، پدرش دوباره ازدواج کرد و خانواده به شهر نیرگ‌هازا که پدرش در آنجا یک فروشگاه ابزار را اداره می‌کرد، نقل مکان کردند. حدود ۵۰۰۰ یهودی در آنجا زندگی می‌کردند.

۱۹۳۳-۳۹: گیولا در میان هفت خواهر و برادر، دومین فرزند بود. نیرگ‌هازا یک شهر روستایی بود که مردم همچنان در آن از اسب و گاری استفاده می‌کردند. پس از اینکه ینو، برادر بزرگتر گیولا برای تحصیل در رشته‌ی علوم مذهبی به چکسلواکی رفت، گیولا بزرگترین فرزند خانه و دستیار پدرش شد.

۱۹۴۰-۴۴: زمانی که آلمان در ۱۹ مارس ۱۹۴۴ مجارستان را اشغال کردند، گیولا ۱۷ ساله بود. در طول چند هفته، ۱۷۰۰۰ یهودی از نیرگ‌هازا و روستاها و شهرهای اطراف، به گتویی که توسط مقامات مجاری بر پا شده بود منتقل شدند. تبعیدها از گتو به آشویتس در ماه مه آغاز شد. گیولا، پدرش و برادرش ینو، در آشویتس کار اجباری می‌کردند. در اردوگاه گیولا یاد گرفت چگونه از آلمانی‌ها غذا بدزدد. او و ینو کمی بعد به اردوگاه برگن بلزن منتقل شدند.

گیولا چند روز پس از آزادی اردوگاه توسط نیروهای بریتانیا، در آوریل ۱۹۴۵ در برگن بلزن فوت کرد. او ۱۸ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.