هانا روزنبلات Hannah Rosenblat

هانا روزنبلات Hannah Rosenblat

تاریخ تولد: 1893

زِوُلِن, لهستان

هانا یکی از شش فرزند خانواده‌ای مذهبی ایدیش زبان یهودی بود که در شهر زِوُلِن در مرکز لهستان زندگی می‌کردند. او با یوزف روزنبلات، یک کفاش یهودی از زِوُلِن ازدواج کرد. آنها پس از چند سال زندگی در ورشو، به شهر صنعتی رادوم در نزدیکی زادگاهشان نقل مکان کردند. در آنجا آنها صاحب سه پسر شدند.

۱۹۳۳-۳۹: هنگامی که آلمان در اوت ۱۹۳۹ تهدید به حمله به لهستان کرد، جوانترین پسر هانا، هرصل توسط ارتش لهستان فراخوانده شد. در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، آلمان به لهستان حمله کرد. هانا نگران هرصل بود اما او در نهایت سلامت به خانه برگشت. نیروهای آلمان بسیاری از یهودیان را شامل دو فرزند بزرگ هانا، الیا و ایتزیک که در خیابان اصلی رادوم زندگی می‌کردند، از خانه‌هایشان بیرون کردند. خانواده‌ی الیا به نزد هانا و یوزف آمدند تا با هم زندگی کنند.

۱۹۴۰-۴۲: تمام یهودیان رادوم مجبور شدند در یکی از دو گتوی که در آوریل ۱۹۴۱ توسط آلمانی‌ها برپا شده بود زندگی کنند .هانا و یوزف به کلبه‌ای که ایتزیک همراه با خانواده‌اش و یک خانواده‌ی دیگر در آن زندگی می‌‌کردند، رفتند. ایتزیک با دوختن لباس برای آلمانی‌ها و رساندن قاچاق غذا به گتو از آنها نگهداری می‌کرد. در اوت، آلمانی‌ها شروع به تخلیه‌ی دو گتوی رادوم کردند. در شب ۱۷ اوت ۱۹۴۲، یوزف و همسرش دستگیر شدند، تا خط آهن راهپیمایی کردند و سوار واگن باری شدند.

در اوت ۱۹۴۲ هانا و همسرش به کشتارگاه تربلینکا تبعید شدند و پس از رسیدن، با گاز کشته شدند. هانا ۴۹ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.