هلنا منستر  Helena Manaster

هلنا منستر Helena Manaster

تاریخ تولد: ۲۹ مهٔ ۱۹۱۷

لسکو, لهستان

هلنا هشتمین فرزند از ۱۰ فرزندی بود که در شهر لسکو و در یک خانواده‌ی یهودی به دنیا آمد. پدرش ملک دار بود. خانواده‌ی هلنا زمانی که او دختر کوچکی بود به خانه‌ی تابستانی خود در روستای اورلک نقل مکان کردند. از آنجا که در روستای اورلک مدرسه‌ای وجود نداشت، هلنا و خواهر برادرانش برای ادامه‌ی تحصیل، همچنان به شهر لسکو می‌رفتند. بعدها، هلنا برای رفتن به نزدیکترین دبیرستان، با قطار سه ساعت به شهر پشامشلو سفر می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، ارتش آلمان لهستان را اشغال کرد. در اوایل اکتبر همان سال، نیروهای اتحادیه‌ی جماهیر شوروی قدرت را به دست گرفتند. هیتلر و استالین لهستان را بین خود تقسیم کردند [پیمان آلمان و شوروی] و در این میان اورلک در طرف نیروهای جماهیر شوروی قرار گرفت. نیروهای شوروی به زور ما را از خانه‌هایمان بیرون کردند و به اهالی اجازه دادند که هر چه می‌خواهند از آنجا برای خود ببرند. خانواده‌ی من با قلبی شکسته، بدون پول و سرپناه اورلک را ترک کردند. ما به لووف رفتیم.

۱۹۴۰-۴۴: زمانی که نیروهای آلمان، مناطق جماهیر شوروی را اشغال کردند، من به همراه همسرم که تازه ازدواج کرده بودیم خودمان را به عنوان پناهندگان لهستانی، به شهر کراکوف رساندیم. چون حامله بودم، من را در یک صومعه‌ی کاتولیک‌ها اسکان دادند. زمانی که من به دلیل درد زایمان در بیمارستان بودم، یکی از مقامات صومعه به دنبال قابله رفت. به دلیل حکومت نظامی در راه برگشت نیروهای گشتاپو آنها را متوقف کردند ، چون مشکوک شده بودند، آنها را تا طبقه‌ی مخصوص زایمان تعقیب کردند. یکی از پرستاران آمد و گفت: "نیروهای گشتاپو بیرون هستند! باید تو را ببینند!" در حالی که از درد زایمان خم شده بودم و مطمئن بودم که مرا خواهند کشت، خودم را بیرون کشیدم . وقتی مطمئن شدند که واقعا حامله‌ام، رفتند.

هلنا و پسرش پس از فرار از صومعه در سال ۱۹۴۴ تا آزادی کراکوف در ژانویه‌ی ۱۹۴۵ در آنجا زندگی کردند و جان سالم به در بردند. وی تا سال ۱۹۶۸ در لهستان زندگی می‌کرد و پس از آن به ایالات متحده نقل مکان کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.