هنریک لوبلسکی  Henryk Lubelski

هنریک لوبلسکی Henryk Lubelski

تاریخ تولد: ۲۳ اوت ۱۹۱۱

دابروا گورنیچکا, لهستان

هنریک در خانواده ی یهودی و مذهبی بزرگ شد. پدرش آوازخوان مذهبی بود. والدینش روی تحصیل فرزندان تأکید داشتند. در سال ۱۹۱۶ خانواده‌ی لوبلسکی به راویچ، شهری در بخش اشغالی لهستان توسط آلمان نقل مکان کردند. هنریک در دوران متوسطه، شاگرد اول بود و همچنین در کشتی و فوتبال ممتاز بود. وی بعد از پایان تحصیلش شروع به کار‌آموزی کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۵، پدرم در شهر کاتویتسه موقعیت خوبی پیدا کرده بود. من در آنجا در مغازه‌ی سوسیس فروشی کار می‌کردم. به دلیل اینکه کاتویتسه به مرز آلمان نزدیک بود بسیاری از مردم در آنجا زبان آلمانی را روان صحبت می‌کردند. زمانی‌که در سپتامبر ۱۹۳۹ جنگ شروع شد، من به شرق، به سمت اتحاد جماهیر شوروی فرار کردم اما وقتی فهمیدم که شرایط آنجا از شرایط لهستان بهتر نیست، بازگشتم. در مسیر بازگشتم از تعداد زیادی شهر کوچک لهستانی گذشتم.

۱۹۴۰-۴۴: در هنگام احداث گتوها توسط آلمانی‌ها، من در کولومیا بودم. در سال ۱۹۴۲ من به همراه صدها تن دیگر توسط قطار تبعید شدم. در راه، تصمیم به فرار گرفتم اما قبل از اینکه از قطار پایین بپرم یک خانواده به من التماس کردند که به بوداپست بروم و دخترشان ارتزبت را پیدا کنم و از طرف آنها از او خداحافظی کنم. پریدم و فرار کردم. در سال ۱۹۴۴ به پارتیزان‌های چکسلواکی در جنگ با آلمانی‌ها پیوستم. ما در کوهستان‌های کارپاتیان از طریق دادن اطلاعات در مورد اماکن توپخانه‌های آلمان به سربازان شوروی، کار آلمانی‌ها را تخریب می‌کردیم.

بعد از جنگ، هنریک به بوداپست بازگشت تا به قولش عمل کند و به دنبال ارتزبت بگردد. هنریک و ارتزبت با هم ازدواج کردند و در سال ۱۹۵۱ به ایالات متحده مهاجرت کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.