ایرمگارد روزنبرگ  Irmgard Rosenberg

ایرمگارد روزنبرگ Irmgard Rosenberg

تاریخ تولد: ۱۶ ژوئن ۱۹۱۷

گوتينن, Goettingen آلمان

ایرمگارد فرزند یک خانواده یهودی بود که در شهر دانشگاهی و معروف گوتینن زندگی می کردند. این خانواده دارای سه فرزند بود. جمعیت کوچکی از یهودیان در گوتینن زندگی می کردند و این شهر فقط یک کنیسه داشت. پدر ایرمگارد به همراه دو برادرش صاحب یک کارخانه کتان بودند که پدربزرگ آنها راه اندازی کرده بود. ایرمگارد در مدرسه دولتی شهر تحصیل می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: با شروع رکود اقتصادی در دهه ۱۹۳۰، کارخانه‌ی آنها با مشکل مواجه شد. زمانی که در سال ۱۹۳۳ نازی ها به قدرت رسیدند، کارخانه روزنبرگ را مصادره کردند. مدتی بعد، خانواده را از خانه خود بیرون کردند. آنها به هامبورگ رفتند. علارغم محدودیت هایی که نازی ها برای کار کردن یهودیان در شرکت های آلمانی گذاشته بودند، ایرمگارد توانست در یک فروشگاه، به عنوان دستیار فروشنده شروع به کار کرده و از این طریق به خانواده خود کمک کند.

۱۹۴۰-۴۳: در اواخر سال ۱۹۴۱ خانواده روزنبرگ به همراه ۱۰۰۰ تن دیگر از یهودیان هامبورگ به گتوی شهر مینسک در اتحاد جماهیر شوروی در ۸۰۰ مایلی شرق تبعید شدند. در آن جا سربازان اس‌اس آنها را در یک ساختمان قرمز یک مدرسه‌ی بزرگ جمع کردند. جسد ها در بیرون ساختمان روی هم انباشته شده بودند. بعضی از تازه‌ واردها را مجبور می کردند تا اجساد را ببرند، غذاهای نیمه تمام را از روی میزها جمع کنند و خون های روی دیوار را تمیز کنند. بعضی از زندانیان به آن ها گفتند که نازی ها، بسیاری از یهودیان روسی را کشته‌اند تا جا برای تازه واردان باز شود.

هانس، برادر ایرمگارد در پاییز سال ۱۹۴۳ به اردوگاه مرگ تربلینکا برده شد. گتوی مینسک پس از مدتی منحل شد.از ایرمگارد و خانواده اش دیگر هیچ خبری در دست نیست.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.